1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • S - Girl Band
 • Support the unprivileged to create a better society
 • Your support gives us opportunities
 • A strong community depends on mutual help - Let`s work together
 • Improving the quality of life for people with special needs
 • Helping people to help themselves
 • Improving the quality of life for people with special needs
 • Let`s smile together for a brighter future
 • Open your eyes for our problems and you`ll be part of the solution
 • You can change the world . Do it !
 • Your effort is fuel to our passion
 • Your encouragement gives us hope
 • Your support gives us opportunities

Từ năm 2010-2016

Nỗ lực…

Kết quả của những năm thực hiện công tác Sau giáo dục và Đào tạo đã khẳng định được tính hiệu quả của mô hình mà cơ sở chúng tôi đã đề ra. Điều này cho thấy cơ sở Nguyễn Nga cần phát triển bền vững… Vì vậy, cuối năm 2012, bằng mọi nỗ lực cơ sở chúng tôi đã hoàn thành việc mua một địa điể...

Từ năm 2017-2020

Ổn định và phát triển bền vững ….

Hoàn thành việc xây dựng lại cơ sở mới và khu nội trú cho học viên, tiếp tục phát triển thêm hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật, đưa hoạt động đi vào ổn định bền vững.

Đầu năm 2018, việc xây dựng khu nội trú đã hoàn thành và đã đi và...

Phương thức trợ giúp

Nhà tài trợ

Tình nguyện viên

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 guests & 0 thành viên trực tuyến

Để tìm chỗ ở gần thành phố Quý Nhơn

Kích vào HotelsCombined.

Find Us

Subscribe

Facebook on TripAdvisor Facebook page Follow me Subscribe by E-Mail
Lên đầu trang