1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • S - Girl Band
 • Support the unprivileged to create a better society
 • Your support gives us opportunities
 • A strong community depends on mutual help - Let`s work together
 • Improving the quality of life for people with special needs
 • Helping people to help themselves
 • Improving the quality of life for people with special needs
 • Let`s smile together for a brighter future
 • Open your eyes for our problems and you`ll be part of the solution
 • You can change the world . Do it !
 • Your effort is fuel to our passion
 • Your encouragement gives us hope
 • Your support gives us opportunities

Tổ chức quản lý và nhân sự


Trước năm 2008, khi cơ sở Nguyễn Nga còn duy trì bộ phận Giáo dục thì lực lượng nhân viên, giáo viên, tình nguyện viên và ban quản lý lên đến 35 người bên cạnh 250 học viên là trẻ KT với nhiều dạng tật khác nhau.

Từ năm 2008, sau khi chuyển giao bộ phận Giáo dục Văn hóa cho tỉnh Bình Định ( nay là trường Hy vọng chuyên biệt Bình định) để tiếp tục giai đoạn 2: Sau Giáo dục, thì nhân sự của Cơ sở Nguyễn Nga ( NNC) hiện tại là:
- 12 thành viên là nhân viên, giáo viên, tình nguyện viên và ban quản lý.
- Cùng với các nhóm:
+ Nhóm tại đơn vị từ 30 đến 50 em luân chuyển hàng ngày.
+ Nhóm gia đình 46 cặp đôi.
+ Nhóm sinh viên KT vào đại học, cao đẳng 35 em
+ Nhóm Tự lực 26 nhóm
+ Nhóm học nghề tại cộng đồng 12 em.
+ Nhóm làm việc tại nhà 20 em

Việc điều hành Cơ sở Nguyễn Nga (NNC) do người sáng lập hướng dẫn và trông coi.

- Các thành viên trong ban quản lý, hội phụ huynh, TNV họp định kỳ 6 tháng để sơ kết các hoat động nửa năm và tổng kết cả năm để báo cáo cho các nơi.

- Các thành viên là nhân viên thường trực của các bộ phận họp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sơ kết nửa năm và tổng kết năm nhằm điều chỉnh, củng cố kịp thời các hoạt động. Bên cạnh đó vẫn báo cáo hàng ngày giúp ban QL nắm bắt được tình hình hoạt động diễn ra từng ngày.

- Người sáng lập và ban quản lý có cuộc 2 họp hàng năm nhằm đánh giá/ khen thưởng cho các kết quả hoạt động trong năm và đề ra những kế hoạch mới cho năm tiếp theo.

- Trong năm có từ 2 đến 4 đợt tập huấn nâng cao các kỷ năng chuyên môn và ít nhất 2 đến 4 đợt kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như hiểu rõ hơn các sự cố diễn ra thông qua các báo cáo của các thành viên.


Phương thức trợ giúp

Nhà tài trợ

Tình nguyện viên

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Để tìm chỗ ở gần thành phố Quý Nhơn

Kích vào HotelsCombined.

Find Us

Subscribe

Facebook on TripAdvisor Facebook page Follow me Subscribe by E-Mail
Lên đầu trang